A4 Art MuseumA4 KidsExhibitions
iSTART Children’s Art Festival

Theme Exhibition of the 5th iSTART Children’s Art Festival: Childhood Secrets

2019.08.17 - 2019.11.03
 • Artistic Director:
  Sunny Sun
 • Curator:
  Li Jie
 • Co-curatorial:
  Cai Liyuan
 • Artists:
  Chen Jiayin,Chen YanLai,Du Jiaming(HongKong,China),Feng Zilai,Han Yifei,Huang Yuanyuan,Hugo Setyyadji(HongKong,China),Li Lang,Li Chenchi,Liu Yi&Liu Yi&61Creative,LiU(Liu Ya&Li Lun),Liu Maoning,Luo Sijia, Lu Chen,Liu Jiao&Chen Mengqian,Lu Pingyuan,Luo Enning(Canada),Lan Xiya,Li Liuyang,Lin Zheng,Mikio Saito(Japan),Pu Yun,Pamela Lai(HongKong,China),Vladimir Abikh(Russia),Wei Lai,Wang Ying,Wu Yunyun,Wang Ruiqi(HongKong,China)&Sarah Sun(Canada),Wang Weisi,Xiang Yao,Xu Yujie,Xiong Shiyi,Yang Yang,Yu Jiayao,Yao yao,Zhu Xianfan,Zhang Junjie(HongKong,China),Zhang Zhaoying,Zhou Hehe,Zhu Yantong,Zheng Yawen,Zhou Jiali,Zhao Yi

Exhibition information

What secrets hidden in children or those who were once children are ignored by “us”? What childhood secrets continue to affect “us”, and how should “we” face them? In this themed exhibition, we attempt to explore whether art can be a path to retelling memories, and gather these childhood secrets from personal or shared experiences through artistic translation. By doing so, we aim to unlock each other’s childhood memories, break through cognitive barriers, and discuss issues such as the starting point of human life, personal growth, and education.

Installation Views